Google PageRank

 

Matematikai műveletek

Mintegy kiegészítésképpen a matematikai műveletek nagy részét bemutatnám és az operátorokat sem mellőzném. Az operátorok olyan szimbólumok, mint a plusz vagy a mínusz jel. Ezek nem csak szimbólumok, hanem szavak is lehetnek, mint például a div.

Matematikai függvények és műveletek

ABS

abszolut:=abs(szam);

{Az adott szám abszolút értékét számítja ki.}

ARCTAN

szog:=arctan(szam);

{arctg-t számol.}

COS

szam:=cos(szog);

{Koszinuszt számol.}

DEC

dec(szam);

{A szam értéke csökken eggyel.}

DEC

dec(szam,ennyivel);

{A szam értéke ennyivel csökken.}

EXP

szam:=exp(a);

{Kiszámítja az eª műveletet és átadja az értéket szamnak.}

FRAC

szam2:=frac(szam1);

{A szam1 törtrészét adja vissza szam2-be.}

HI

szam2:=hi(szam1);

{Szam1 és szam2 egész számok. A függvény szam1 legfelső (legnagyobb helyiértékű) bájtjával tér vissza.}

INC

inc(szam1);

{Szam1 értéke eggyel nő.}

INC

inc(szam1,szam2);

{Szam1 értéke szam2-vel nő.}

INT

valos_szam2:=int(valos_szam1);

{A valos_szam2 megkapja valos_szam1 egész részét. Egész számokkal nem működik. Egész számhoz a TRUNC függvényt (hátrébb) használják.}

LN

szam2:=ln(szam1);

{Kiszámolja a szam1 természetes alapú logaritmusát.}

LO

szam2:=lo(szam1);

{Egész számok a szam1 és a szam2. Az alsó (legkisebb helyiértékű) bájtját adja át a szam2-nek.}

ODD

logikai:=odd(egesz_szam);

{Logikai típusú az eredmény. Ha a szam páratlan, akkor az eredmény true, másként false.}

PI

valos_szam:=pi();

{A valos_szam felveszi a pi értékét, amilyen pontosan csak lehet.}

RANDOM, RANDOMIZE

{Véletlenszám generálásra alkalmas műveletek, amelyek egymás nélkül nincsenek meg.}

randomize;

valos_szam:=random()

{Ha a random szó utáni zárojelbe nem írunk semmit, akkor a visszatérési érték egy a [0,1)intervallumba eső valós szám.}

RANDOM, RANDOMIZE

randomize;

egesz_szam2:=random(egesz_szam1);

{Paraméterrel ellátva egész számot generál [0,egesz_szam) intervallumon. Az egész szám modulusza nem lehet nagyobb 65536-nál.}

ROUND

egesz_szam:=round(valos_szam);

{A valos_szam-ot lekerekíti}

SIN

valos_szam2:=sin(valos_szam1);

{Szinuszt számol.}

SQR

valos_szam2:=sqr(valos_szam1);

{Négyzetre emel.}

SQRT

valos_szam:=sqrt(pozitiv_valos_szam);

{Négyzetgyököt von.}

SWAP

egesz_szam2:=swap(egesz_szam1);

{A két jobboldali bájtot felcseréli, a többit, ha van, levágja.}

TRUNC

egesz_szam:=trunc(valos_szam);

{A valos_szam egész részét az egész_szam kapja meg.}

Aritmetikai operátorok

Egyoperandusú operátorok
+ertek Értéke nem változik meg tőle (pl.: 568 értéke 568 marad)
-ertek Az előjelét megváltoztatja (pl.: 578 értéke átalakul -578-cá)
not(ertek) Minden egyes bitjét megváltoztatja. (pl.: 10010101-ből 01101010 lesz)
Multiplikatív operátorok
ertek1*ertek2 Beszoroz
ertek1/ertek2 Hányadossal tér vissza, eredménye valós szám
ertek1 mod ertek2 Osztási maradékát számolja ki
ertek1 div ertek2 Maradékos osztást végez
ertek1 and ertek2 Ha az azonos helyen levő bitek mindegyike 1, akkor 1 lesz az eredményben is ugyanott, ha nem akkor, nem. (pl.: 00110011 and 01010101-ből 00010001 lesz)
ertek1 shl ertek2 Ertek1-nek a bitjeit ertek2-vel tolja balra. Az üresedő bitek értéke 0 lesz. (pl.: 2 shl 3=16)
ertek1 shr ertek2 Ertek1 bitjeit ertek2-vel jobbra tolja. Az üresedő bitek értéke 0 lesz.(pl.: 8 shl 1=4)
Additív operátorok
ertek1+ertek2 Összeggel tér vissza.
ertek1-ertek2 Különbséggel tér vissza.
ertek1 or ertek2 A két szám bitjeit összehasonlítva állítja fel az eredményt. Ha az egyik bit 1, akkor azon a helyiértéken az eredményben 1-es lesz.
ertek1 xor ertek2 Kizáró vagy. A két szám bitjeit összehasonlítva állítja fel az eredményt. Ha az egyik bit 1, akkor azon a helyiértéken az eredményben 1-es lesz, ha mind a kettő 1, akkor 0.

Ennyi tudással már eléggé sok mindent ki lehet számolni, de nem árt gyakorolni.